اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

قفسه ها

به خود

سه شنبه, ۴ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۲۳ ب.ظ
تقلا با تلاش فرق دارد.
تلاش را کاری ندارم.
میخواهم از تقلا بگویمت.بگویمت که تقلا خوب نیست و تو شاید حتی آن را از تلاش هم بهتر بلدی.
تقلا وقتی ست که در آبی و رو به غرق شدن ، دست و پای آن وقتت میشود تقلا ، غرق ترت میکند.
و تو میدانی چند بار غرق شدی از تقلا. و تو میدانی چقدر به دیگران نهیب زدی برای دورکردنشان از تقلا.اما خودت ...!
تقلا نکن دختر.میدانم از غرق شدن میترسی.اصلا برای همین میگویم تقلا نکن.آرام بگیر.دست و پا نزن.هرچه قرار باشد بشود میشود.تو خودت میدانی کی کاری از دستت ساخته است و کی نیست.
تو خودت میدانی شنا بلد نیستی!
تقلا نکن.آرام بگیر.آرام بگیر و بگو رضا برضاک.آرام بگیر و بگو توکلت علی الحی الذی لایموت.
حتی غرق شدن هم ، آرامَش بهتر از با زجرش است.
آرام بگیر دختر جان.آرام بگیر 
  • ۹۸/۰۴/۰۴
  • | فاخته |