اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

همیشگی

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ق.ظ

اتاق پر از مین هایی ست

                   که منفجر اگر بشوند
                                   دوستم خواهی داشت ..!


شِیخُهُم

  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • فاخته ..