اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

قفسه ها

ایران همیشه دردمند من!

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳ ب.ظ

کرمانشاه عزادار من!

نقطه .

  • ۹۶/۰۸/۲۲
  • | فاخته |