اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

یادآر :)

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۰۸ ب.ظ

#امشب!    

+چنان مست دیدار و حیران عشق

که دنیا و دینم فراموش بود!

  • ۹۶/۰۸/۲۷
  • فاخته ..