اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

آنقَدَر شعر..

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ب.ظ

تمام امروز را بغض داشتم؛بغض کلمه..آخرش هم نباریدم...

خیلی وحشتناک است.خیلی.خیلی.خیلی.

شاید کیبورد لازم است.نمیدانم.خلاصه که حال بدی ست و انگار حتما باید چند وقت یکبار اینطور شوم..

  • ۹۶/۰۸/۲۹
  • فاخته ..