اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

و کلی کاش دیگر

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظ

کاش انگشت هات بودم

کاش دکمه ی پیراهنت بودم

کاش مردمک چشم هات بودم

کاش ارتعاش آوات بودم

کاش خون جاری در رگهات بودم

..

+بعد عمری عشق بازی

ذکر تسبیحات مارا ..!

دوستم دارد؟ندارد؟

دوستم دارد؟ندارد؟

  • ۹۶/۱۰/۰۲
  • فاخته ..