اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

توان شرح قصه نیست ..

دوشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱ ق.ظ

-اقا از ما راضی هستی ؟

+راضی نباشم چیکار کنم ..؟

  • ۹۷/۰۱/۱۳
  • فاخته ..