اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

قفسه ها
فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ‏ الطَّرِیقُ‏ إِلَى‏ مَعْرِفَةِ الْحَقِ‏ ؟

-مَعْرِفَةُ النَّفْسِ

-یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى مُوَافَقَةِ الْحَقِّ؟

 -مُخَالَفَةُ النَّفْسِ

- یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى رِضَاءِ الْحَقِّ؟

- سَخَطُ النَّفْسِ

-فَکَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى وَصْلِ الْحَقِّ؟

- هَجْرُ النَّفْسِ

-یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى طَاعَةِ الْحَقِّ؟

-عِصْیَانُ النَّفْسِ

-یا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى ذِکْرِ الْحَقِّ ؟

-نِسْیَانُ النَّفْسِ

-یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى قُرْبِ الْحَقِّ؟

-التَّبَاعُدُ عَنِ النَّفْسِ

-یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى أُنْسِ الْحَقِّ ؟

-الْوَحْشَةُ مِنَ النَّفْسِ

- یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ الطَّرِیقُ إِلَى ذَلِکَ ؟

-الِاسْتِعَانَةُ بِالْحَقِّ عَلَى النَّفْس‏


کسی از رسول خدا(ص) پرسید: چگونه می‌توانم به معرفت حق برسم؟
حضرت فرمودند:با معرفت نفس.
-چگونه با حق موافق باشم؟
-با مخالفت نفس
-چگونه به رضایت حق برسم؟
-نفس خودت را ناراحت کن
-چگونه به وصال حق برسم؟
-از خودت هجرت کن
-چگونه می‌توانم به طاعت حق برسم؟
-از نفس خودت نافرمانی کن
-چگونه به ذکر حق بپردازم؟
-نفس خود را فراموش کن
-چگونه می‌توانم به حق نزدیک و مقرّب شوم؟
-با دور شدن از نفس و انانیّت.
-چگونه می‌توانم با حق انس بگیرم؟
-با وحشت از نفس
- همۀ این‌ها چگونه به دست می‌آید؟
 -از خدا علیه نفس خودت کمک بگیر

عوالی الئالی/ج1/ص246