اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

به وقت ۱۲آبان

شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳ ق.ظ
و زمین انقلاب بر رفاقت ما گواهی خواهد داد !:)
+کللللی حرف رو تا کردم گذاشتم در ابن پنج تا دانه واژه.جا کمتر تنگ شود بهتر است!:)
  • ۹۶/۰۸/۱۳
  • فاخته ..