اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

همسایه ها

بارونم بارید

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷ ب.ظ

واژه های لجباز من اما نه !

  • ۹۶/۰۹/۰۱
  • | فاخته |