اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

همسایه ها

راستی اتاق جان!

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰ ق.ظ

باید عمرت را منهای ۳۴کنم

بلاگ این چند روز فراق را هم میخواهد حساب کند!

  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • | فاخته |