اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

شایدم جایی شنیدم نمیدانم:)

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵ ق.ظ

خستگی حال بدی بود، نمیدانستم


+یکم زمان برود عقب تر.یک دوسه سالی،و همان جا گیر کند.برای همیشه

یا نه؛برود جلو.خیلی جلو.و تمام شود.زود


  • ۹۶/۰۹/۱۶
  • فاخته ..