اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

قفسه ها

آهِ حسرت...

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۰۰ ق.ظ

از این غصه خواهم مرد

 

دوستم ندارید نه؟نیایم نه؟از این حسرت بسوزم و بمیرم نه؟

باشد...باشد اما  کیف اصبر علی فراقک ....؟ارحم...


+این غم کم نیست...  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • | فاخته |