اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

آهِ حسرت...

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۰۰ ق.ظ

از این غصه خواهم مرد

 

دوستم ندارید نه؟نیایم نه؟از این حسرت بسوزم و بمیرم نه؟

باشد...باشد اما  کیف اصبر علی فراقک ....؟ارحم...


+این غم کم نیست...  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • فاخته ..