اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

غم انگیز است:(

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۲۶ ب.ظ

انگار کلمه ها قهر کردند با من:(

  • ۹۶/۱۰/۰۹
  • فاخته ..