اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

فَقَد هَرَبتُ الیک ..

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲ ب.ظ

دوست دارم از خبرها فرار کنم.

دوست دارم به شما پناه بیاورم.

برای چند لحظه ام که شده هر دو فراموش کنیم که من چقدر خراب کرده م؛ و بعد در آغوشم بگیرید و من نه هفده سال،که هفتاد سال خستگی را در آغوشتان ببارم.

و همان چند لحظه تا ابد ادامه پیدا کند ..

  • ۹۶/۱۰/۰۹
  • فاخته ..