اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

به قول شما "شیفت دیلیت"!

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۳۴ ب.ظ
+دستت که به ذبح عادت کند تمام است!
حالا تو بگو بک اسپیس من میگویم ذبح.تو اصلا هرچه میخواهی صدایش کن.فرقی نمیکند.تهش یکیست.تهش همین است که چهارده خط نوشتم و خواندم و پاک کردم...
چند روز است هی باخودم میگویم:رب السکوت ابلغ من الکلام!
یکی هم نیست بگوید پس دوباره ستون زدن اتاقت چه بود زن مومن؟
  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • فاخته ..