اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

همسایه ها

به قول شما "شیفت دیلیت"!

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۳۴ ب.ظ
+دستت که به ذبح عادت کند تمام است!
حالا تو بگو بک اسپیس من میگویم ذبح.تو اصلا هرچه میخواهی صدایش کن.فرقی نمیکند.تهش یکیست.تهش همین است که چهارده خط نوشتم و خواندم و پاک کردم...
چند روز است هی باخودم میگویم:رب السکوت ابلغ من الکلام!
یکی هم نیست بگوید پس دوباره ستون زدن اتاقت چه بود زن مومن؟
  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • | فاخته |