اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

.

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲ ب.ظ

همیشه فاطمیه که میشود یکهو بی اختیار میبینم که دارم این بیت را زمزمه میکنم:

من به علی هم گفته ام،فضه!حسین..آب‌...

تاکید دارم بازهم فضه!حسین‌‌...آب...


  • ۹۶/۱۱/۱۱
  • | فاخته |