اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

#رفیق

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸ ق.ظ

ما قرارمان عمری هجده ساله بود

ما قرارمان تا هجده سالگی رسیدن بود

ما نرسیدیم

ما هجده سالمان آنی نشد که باید

ازین به بعد هر یک روز،یک ساعت،یک دقیقه، بار است بر دوشم ..درد است بر دلم ..

و تو میدانی.قرار به فهمیدن نیست.به دانستن است‌.و فقط تو میدانی

  • ۹۶/۱۱/۲۶
  • فاخته ..