اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

ببخشای ای عشق ..!

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ

ببخشای بر من

اگر ریشه در خویش بستم

و ماندم

و خود را شکستم ..!


+ر.ک به پی نوشت های پست"و دریغا بر من".این هم ادامه ی همان فایل است.

  • ۹۶/۱۲/۱۰
  • فاخته ..