اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

قفسه ها

ببخشای ای عشق ..!

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ

ببخشای بر من

اگر ریشه در خویش بستم

و ماندم

و خود را شکستم ..!


+ر.ک به پی نوشت های پست"و دریغا بر من".این هم ادامه ی همان فایل است.

  • ۹۶/۱۲/۱۰
  • | فاخته |