اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

میدانی چه حسی داری برام؟

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۴۷ ب.ظ

برام حس خانه ای را داری که سال ها درت زندگی کردم.بعد مجبور شدم بکوبمت و دوباره بسازمت.حالا که برگشتم با اینکه همانی اما بوی نویی میدهی.خالی هستی و صدا درت میپیچد.دلم گرفته اما با خودم میگویم اسماء!غصه نخور.اولش است.باز مثل قبل میشود.باز مثل قبل میشوی.نشدی هم نشدی.اصلامگر برای همین نبود که رفته بودی؟هان؟

  • ۹۶/۰۸/۰۳
  • فاخته ..