اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

آه میفهمی چه میگویم..؟

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸ ق.ظ

ما به «هست»آلوده ایم ای مرد !

م.امید

  • ۹۷/۰۳/۰۷
  • فاخته ..