اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!
________________________________________
یکبار صاحب‌اتاق،این اتاقک بیچاره را در ۸۵۸روزگی خراب کرد.بعد از چند روز دید خیلی دوستش دارد و دلش تنگ شده،دوباره راهش انداخت.حالا هم هیچ بعید نیست روزی دوباره خرابش کند.به هر حال فکر کرد شاید لازم باشد مهمانان این را بدانند!

همسایه ها

آه میفهمی چه میگویم..؟

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸ ق.ظ

ما به «هست»آلوده ایم ای مرد !

م.امید

  • ۹۷/۰۳/۰۷
  • | فاخته |